Ontmoetingsdiensten

Update: 22-04-2024

De ontmoetingsdiensten van 14 en 21 april zitten er op, het was totaal anders dan wat de meeste mensen ervan verwacht hadden. Bij binnenkomst een beker in je hand geduwd, een jongere die je  naam erop schrijft en dan een puzzelstukje pakken, je beker laten vullen met koffie en dan je plekje zoeken aan de hand van je puzzelstukje, zo ontstonden willekeurige groepen. Op de tafel lagen wat vragen klaar.

Lees meer 

Dominee Hans Oosterhoff is gedeeltelijk met ziekteverlof

Update: 23-04-2024

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met één van de andere leden van het pastoraal team: pastor Hilde Karssies, pastor Grytsje Jelsma, dominee Warner Veltman en dominee Bernard Keizer. Hun gegevens vindt u onder de contactgegevens.

 

Van de kerkenraad

Update: 16-04-2024
Lees meer 

Mededelingen van het pastoraat

Update: 16-04-2024

 

Lees meer 

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Update: 16-04-2024

 

 

Lees meer 

Kerkelijke 4 mei – herdenking

Update: 18-04-2024
Via deze weg willen wij een ieder van harte uitnodigen voor de 4 mei herdenking, die vanuit de commissie 'Kerk en Israël' classis Fryslân
wordt georganiseerd in de Petrustsjerke te Garyp. Bij deze herdenking willen we in het bijzonder stilstaan bij de slachtoffers van de Shoah, maar uiteraard ook bij alle overige oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.
 
Lees meer 

Beleef hier de Preektocht van 2024

Update: 14-04-2024

Beleef of herbeleef hier de preektocht 2024
klik op de pijl voor de film
 
Lees meer 

Verslag Martinusmaal

Update: 16-04-2024
Op woensdag 3 april hadden we weer een Martinusmaal. Deze keer waren er 19 gasten, dus een mooie groep. De kokers hadden weer een driegangen menu op tafel gezet.

 
Lees meer 

Themadag verlies en rouwverwerking

Update: 12-04-2024

M.m.v. Jan & Willie Zeldenrust en Harold & Marjolein Kooistra
Op deze themadag zullen zij hun persoonlijke verhaal delen naar aanleiding van het verlies van hun kind. Daarnaast kijken we hoe er vanuit de bijbel wordt gesproken over het onderwerp "verlies en rouw". Ook zal er ruimte zijn voor ontmoeting en gebed. De dag is bedoeld voor lotgenoten en voor iedereen die geïnteresseerd is.
 

Lees meer 

Open podium Grote of Sint Martinuskerk

Update: 18-03-2024

Dit jaar is een lustrumjaar vanwege 30 jaar orgelconcerten in de Grote Kerk en 25 jaar
Beiaardconcerten op het Carillon van het stadhuis. Reden voor de Grote Kerkcommissie om als thema voor de zomeropenstelling te kiezen voor het thema ‘Er zit muziek in de kerk’.

Lees meer 

Kinderkerk en kinderoppas tijdens bijzondere diensten

Update: 06-03-2024

In de vorige Geandewei hebben we uitgelegd dat er tijdens bijzondere diensten een aangepaste planning van de kinderkerk en kinderoppas gehanteerd wordt. Hieronder een bijgewerkt overzicht. Zijn er nog vragen of suggesties, mail gerust naar kinderkerk-pgdaw@outlook.com.
 

Lees meer 

Zomerconcerten 2024 Dokkum

Update:15-01-2024
30 jaar orgelconcerten en 25 jaar carillon concerten
In de zomermaanden zijn er op de vrijdagavond, koopavond in Dokkum, twee bijzondere concerten. Musici van faam verzorgen deze concerten. In de Grote Kerk is er een orgelrecital van 40 minuten, een inloopconcert.
Dit jaar is de rode draad door de concerten het thema ‘passacaglia’. Dit is een typische compositievorm voor het orgel waarbij een steeds herhaald thema van steeds nieuwe tegenstemmen wordt voorzien en het komt voor in vormen als passacaglia, ciaconna en ostinato. 2024 is een lustrumjaar vanwege 30 jaar orgelconcerten en 25 jaar beiaardconcerten.
 
 
Lees meer 

Inleiding gemeenteavond 20 maart 2024

Update: 22-03-2024

De inleiding die gedeeld is met de gemeente tijdens de gemeenteavond op woensdag 20 maart kunt u lezen op het besloten deel van de website.

kerkbalans 2024

Update: 15-01-2024

Via onderstaande link kunt u uw kerkelijke bijdrage voor 2024 doorgeven. Klik hier voor de folder

Verkoop Fontein

Update: 03-04-2024

De gunning van de verkoop van de Fontein is enkele weken uitgesteld. Er waren zeven inschrijvingen. De kerkenraad gaat in gesprek met de twee hoogste bieders. Daarna zal een keuze worden gemaakt.

De kerkenraad

Profiel predikant en beschrijving PGDAW

Update: 04-09-2023
Hierbij de links naar het profiel van de predikant en de beschrijving van de PGDAW.

Profiel van de predikant

Beschrijving van de PGDAW 

Hulp bij inloggen

Lees meer 

Bezoek classispredikant ds. R. Praamsma

Update: 03-04-2024

Het streven van de classis predikant, ds. R. Praamsma is om in vier jaar tijd alle gemeentes in de classis te bezoeken. In zijn eigen woorden: ‘Eens in de vier jaar schuif ik graag bij elke kerkenraad in onze classis een keer aan om te horen hoe het met u gaat, hoe u het volhoudt met elkaar, waar u uw inspiratie vandaan haalt en tegen welke hindernissen u aanloopt. Ik kan dan even met u meedenken en mogelijk uw ideeën meenemen naar de classis. Met uw voorgangers (predikanten, kerkelijk werkers) spreek ik graag afzonderlijk, om te vragen hoe het met hen persoonlijk en met hen als voorganger gaat.’

Lees meer