Wie komt ons versterken?

Update: 06-03-2024

De werkgroep Gemeente-opbouw bestaande uit Marian Bos, Romkje Elgersma, Baukje Dijkman en Jannie Sijtsma zoekt versterking. Onze werkgroep organiseert en verzorgt activiteiten die tot opbouw van de gemeente zijn. Activiteiten waar gemeenteleden in verbinding met elkaar komen.

Lees meer 

Wij zijn op zoek naar jou!

Update: 06-03-2024

Heb jij zin om na te denken over de Eredienst in de Herberg dan ben jij de persoon die wij zoeken. Wat houdt dit in? Meedenken over invulling en uitvoering van de eredienst, bijv. de keuze van thema’s, soort muziek enz.
Wil jij meer informatie. Neem contact met ons op (Aly, Reinou, Tiny, Sicco en Jan Hendrik) of stuur een mail naar Eredienst7@gmail.com

Commissie Eredienst

Ben jij onze nieuwe ambtsdrager?!

Update: 27-02-2024

In juni vroeg onze vacaturecommissie  aandacht voor het volgende: in het najaar vindt er weer een wisseling van de wacht plaats bij de ambtsdragers. Een aantal mensen verlaat onze kerkenraad na een periode van vier jaar. Waarom dan weer deze oproep?  Omdat we nog niet voldoende mensen (bereid) gevonden hebben.
Het kan natuurlijk zijn dat de oproep aan uw aandacht ontsnapt is of dat u dacht dat het niets voor u is. Wilt u er dan de komende tijd nog eens over nadenken? Bedenk daarbij dat één kerkenraadslid natuurlijk nooit de perfecte bestuurder is, we hebben allemaal onze tekortkomingen. Maar samen - de kerkenraad telt 22 mensen - is dit belangrijke vrijwilligerswerk goed te doen. Het werk zit vol uitdagingen, er is ruimte voor verdieping, het is heel leerzaam en ontspanning hoort er op zijn tijd ook bij.
Bent u belijdend lid, dooplid of gast-lid van onze gemeente en hebt u zelf belangstelling? Neem dan contact op met de vacaturecommissie. U kunt bij hen informatie inwinnen over de beschikbare kerkenraadsvacatures; ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester. U kunt ook andere – in uw ogen geschikte – kerkleden aanmelden. De vacaturecommissie neemt dan contact met hen op. Doet u mee?
U kunt de vacaturecommissie bereiken via Geke Boelens: boelensm@hetnet.nl, tel.nr. 0519-292203. of via de scriba: scribakr@pgdaw.nl, tel.nr. 06-11211372..
Scriba kerkenraad,
Siebregta Hoekstra

Kerk door doen

Update: 12-02-2024

Kerk door doen is een activiteit waarin gemeenteleden/vrijwilligers in samenwerking met de diaconie gemeenteleden helpen met allerlei verschillende klusjes en activiteiten. Heeft u iets wat waar we u mee kunnen helpen?
Dan kunt u dit doorgeven via het Kerkelijk Bureau: 0519-293650

Lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden mail kerkdoordoen@gmail.com


 

Twee vacatures bij Werkgroep Gemeenteopbouw

Update: 05-01-2024
Als werkgroep Gemeenteopbouw hebben we de opdracht gekregen om plannen te maken, beleid te maken en uit te voeren en activiteiten te ontwikkelen die als doel hebben de gemeente te doen groeien in velerlei opzichten:
  • In relatie met God
  • In relatie met elkaar
  • In relatie met de wereld om ons heen.
Er zijn twee plaatsen vrij gekomen in ons enthousiaste team.
Wie wil met ons meedenken, met ons mooie activiteiten initiëren, wie wil ons helpen met bouwen aan onze gemeente?
 
Lees meer 

Bezorgers voor de Geandewei

Update: 13-10-2023
Kerkblad Geandewei
Voor ons kerkblad Geandewei zijn wij op zoek naar bezorgers voor op onze wachtlijst, mocht er dan een vacature in een wijk ontstaan dan kunnen wij een beroep op u doen. Deze oproep geldt voor meerdere wijken in Dokkum.
Indien u graag eerst meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Hermien Struikmans-Hoekstra van het Kerkelijk Bureau, tel. 0519-293650 of per mail kerkelijkbureau@pgdaw.nl
Het College van Kerkrentmeesters

 

Oproep voor iemand die bedreven is in kalligrafie

Update: 13-06-2023

Als een gemeentelid gedoopt wordt of belijdenis doet ontvangt deze altijd een mooie kaart van de kerk. De doop- en belijdeniskaarten voor de Grote kerk worden geschreven door Kathy Sikkema, die bedreven is in de kalligrafie, waarvoor onze dank.
Voor de Herberg werden deze kaarten tot voor kort geschreven door Christine Sprietsma. Zij heeft aangegeven dat zij hiermee gaat stoppen. Christine ook hartelijk dank voor jouw inzet. Maar nu de oproep:

 

Lees meer 

Leiding kinderkerk gezocht!

Update:  01-06-2023
Voor ons belangrijke en leuke kinderwerk zijn wij op zoek naar nieuwe leiding. Elke leider wordt ongeveer één keer per maand ingeroosterd, afwisselend in De Herberg en de Grote Kerk. We vergaderen vier keer per jaar met elkaar. Daarnaast draait iedereen mee in één project, zoals Kerst of Pasen. We zijn met een gezellige groep mensen. Je hoeft zelf niet beslist kinderen te hebben. (Pabo-)studenten kunnen ook heel goed meedraaien! Je kunt eerst ook een paar keer met iemand meegaan om te kijken of het iets voor je is. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anneke Meinsma.
annekemeinsma@outlook.com
06-27566421

Een steentje bijdragen?

Update:  18-04-2023

Graag nodigen we u uit als vrijwilliger voor de zomeropenstelling van de Grote of Sint Martinuskerk. Momenteel zijn we druk bezig met voorbereiding van de expositie Sprekende Stenen. Met de huidige groep van ongeveer twintig vrijwilligers is het mogelijk de kerk open te stellen vanaf begin mei tot en met Monumentendag in september.

Lees meer 

Kerkrentmeesters: vacatures

Update: 16-03-2023

Het College van kerkrentmeesters draagt o.a. zorg voor de financiën van de kerk, voor het beheer van de gebouwen en de begraafplaatsen, voor het kerkelijk bureau, en voor ICT-zaken.
Er zijn de nodige vacatures in het College en er wordt versterking gezocht!
Wij vragen iemand die samen met de Commissie Gebouwen het beheer van de gebouwen aanstuurt. Daarnaast zoeken we ook nog een 2e secretaris en een CvK-lid die de geldwerving coördineert. In januari 2024 komen er ook nog vacatures voor de 1e  secretaris en voor het CvK-lid personeel / kerkelijk bureau.
Wie graag mee wil doen kan contact opnemen met de secretaris van het College. Contactgegevens staan in de inforubriek. Het is ook mogelijk meer informatie te vragen. U mag ons ook namen geven van personen, met wie wij zelf contact kunnen opnemen.

Het college van kerkrentmeesters


 

Oproep vrijwilligers Dongeraheem

Update: 07-02-2023

Al vele jaren worden er kerkdiensten voor bewoners gehouden in Dongeraheem te Dokkum. Deze kerkdiensten worden gedragen door vrijwilligers die de diensten verzorgen. Dit betreft zowel de voorgangers/voorgangsters en alle ondersteuners die de kerkdiensten mogelijk maken.

 

Lees meer 

Bericht van het Martinusmaal - ondersteuning kookteam

Update:  06-92-2023

“Elk voordeel heeft zijn nadeel”
Vrij naar Johan Cruijff (legendarische voetballer en trainer)
Oorspronkelijke tekst: “Elk nadeel heb zijn voordeel”

Lees meer