MeelevenĀ 

Pastor Grietje Jelsma-de Jong

Zr. E. van Dellen-Hudaff, S. van Stratenplein 16, heeft onlangs een knieoperatie ondergaan en mocht de volgende dag weer thuiskomen. Thuis zal ze ook revalideren. We zijn dankbaar voor het welslagen van de ingreep en we hopen en bidden om een voorspoedig herstel, vertrouwen en goede moed voor de komende tijd.
Br. K. Jelsma, Dongeradyk 49-1, werd vanwege een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis MCL en mocht na een aantal dagen weer thuiskomen. Hier zal hij verder moeten herstellen. Wij bidden om hoop, vertrouwen en goede moed op de weg die u en uw dierbaren gaan.

Pastor Grietje Jelsma-de Jong

 

Dominee Hans Oosterhoff

Op 13 november is Tiete Anjema-van Schepen gestorven, in de leeftijd van 86 jaar. Mevrouw Anjema woonde aan de Birdaarderstraatweg 123-17, en was sinds 2020 weduwe van Anne Anjema. De begrafenis was op 18 november in Damwoude, na een dienst in de Grote Kerk. In het volgende nummer van Geandewei komt een In memoriam.       

Ds. Hans Oosterhoff

 

Dominee Bernard Keizer

In de sectie Fûgeltsjelân is contactpersoon Hillie Lijzenga geopereerd in ziekenhuis UMCG in Groningen. Het ging om een zogeheten wondbreuk, in de hartstreek. Gelukkig geen heel ernstige kwestie, maar wel pijnlijk. Ook een geval van wekenlang rustig aan doen. We hopen dat zij inmiddels weer thuis is, op IJsvogel 55, en wensen haar van harte beterschap.

Ds. Bernard Keizer

 

Dominee Warner Veltman

Mw. Anneke de Jong-Kingma heeft na haar hartoperatie van afgelopen zomer al heel wat verhuizingen meegemaakt. Ze was weer thuis op haar vertrouwde huisadres aan de Kweekschoolstraat 6, maar moest een paar maanden geleden vanwege benauwdheid weer opgenomen worden in het MCL. Tot overmaat van ramp kwam ze daar ongelukkig ten val en brak daarbij haar sleutelbeen. Op dit moment van schrijven verblijft ze weer in De Waadwente, afd. Aak, kamer 9. We hopen dat ze de komende weken zodanig hersteld is, dat ze weer definitief naar huis kan.
Mw. Catharina Margaretha Brons-Oldhoff van de Learmûne 53 heeft onlangs een nieuwe heup gekregen. De operatie is voorspoedig verlopen en ze is inmiddels weer thuis om hier verder te revalideren en aan te sterken.

Ds. Warner Veltman

 

In Memoriam Trientje Hoekstra – Holwerda

Mem is, als oudste van het gezin, op 3 mei 1930 te Lioessens geboren. Er volgden nog een jongere broer en twee jongere zussen. Mem was creatief en heeft tijdens haar jeugd alle ruimte gekregen om zich hierin te ontwikkelen. Na de HBS is mem in Groningen gaan studeren. Hier heeft mem haar akte fijn handwerken gehaald en na het behalen van haar diploma is mem (1950) op een basisschool in Nes(NEF) komen te werken als handwerk-juf. Op 24 juli 1956 is mem getrouwd met Bouke Hoekstra. Na haar trouwen is mem gestopt met werken. Voor deze tijd heel normaal. Als echtpaar hebben ze drie kinderen gekregen. Alle drie, Pieter, Hillie en Marieke worden op de pleats op Wië te Nes geboren. In Nes runt het gezin een gemengd akkerbouw-veeteelt bedrijf. Op 44-jarige leeftijd krijgt heit last van hartklachten en wordt de veeteelt afgestoten. In 1987 verlaten heit en mem het akkerbouwbedrijf en verhuizen naar Dokkum. Een jaar later, mem is dan 58 jaar, komt heit te overlijden. Een moeilijke periode in het leven van mem breekt aan! Toch weet ze haar leven weer te herpakken en weet weer te genieten van het sociale leven, vrijwilligerswerk, kerkenwerk, kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Tot 2017 heeft mem met veel plezier aan de Hantumerweg en in appartementencomplex “De Stjerren” gewoond. Er volgen nog 4 jaren van wonen in Nieuw Mellens in Leeuwarden en in 2021 verhuist mem naar Berchhiem te Burgum, waar mem liefdevol wordt verzorgd!
Op 93-jarige leeftijd komt op vrijdag 27 oktober 2023 een einde aan het aardse leven van ús mem. In de St Cecilliatsjerke in Oosternijkerk nemen we op dinsdag 31 oktober afscheid van mem. We lezen en zingen mem haar lievelingstekst Psalm 139 en een ander gedeelte uit de bijbel die voor mem van grote betekenis is, zijn de laatste verzen uit Romeinen hoofdstuk 8. De kleinkinderen branden een kaarsje voor beppe. Wij weten dat mem in vrede is heengegaan. Wij danken God, in de naam van Zijn Zoon, Jezus Christus dat mem hier op aarde heeft geleefd. Wij danken God, dat wij ons mogen troosten met de zekerheid dat mem nu bij hem is.

Marieke Torensma–Hoekstra

 

In Memoriam Ate Minne Feenstra

Op zaterdag 28 oktober overleed in de leeftijd van 85 jaar Ate Minne Feenstra. Ate Minne is geboren en getogen in Dokkum. Hij groeide op in een gezin met zes kinderen. Hij was de jongste, een nakomertje. Zijn vader had een slachterij die al een paar generaties in de familie zat. Na een paar jaar MULO ging ook Ate Minne al jong in het bedrijf aan het werk. Hij leerde Maria Hoekstra kennen. In 1965 trouwden ze en kregen samen vier kinderen. Ate Minne was een man die altijd aan het werk was. Hij bemoeide zich niet veel met zijn gezin; het bedrijf ging altijd voor. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. De huishouding kwam volledig op zijn vrouw aan, voor wie dit vaak een te zware taak was. Op zijn 56e liet hij zich uitkopen uit het bedrijf. De vrijgekomen tijd bracht hij door in de tuin. Daarnaast trok hij er samen met zijn vrouw op uit met de caravan. Zo zijn ze verschillende keren in Laage geweest. Ook werd er veel gefietst.
Ate Minne was een gelovig man. De laatste jaren volgde hij de kerkdiensten op TV en keek hij graag naar Nederland zingt. Toen hij ernstig ziek bleek te zijn zei hij: ‘De Heer zal wel beslissen wanneer Hij mij komt halen’. Vrijdag 3 november hebben we afscheid van hem genomen met de woorden van de evangelist Johannes waar Jezus zegt:’ In het huis van mijn vader zijn vele woningen’. In het vertrouwen dat er ook voor hem een plaats is bereid hebben we hem naar zijn laatst rustplaats begeleid.

Pastor Hilde Karssies-Kaptein

 

In Memoriam Tietsje van Laere – Meulenaar

Op 28 oktober overleed in het MCL ons gemeentelid Tietsje van Laere – Meulenaar. Ze werd geboren op 7 juli 1944 aan It Skoar onder Ternaard als oudste dochter van Klaas en Baukje Meulenaar, die later nog twee meisjes kregen: Wietske en Jipke. Ze woonden en leefden met elkaar op een kleine boerderij, waar ze het samen goed hadden. Het was een ramp voor het hele gezin toen jongste dochter Jipke op 12-jarige leeftijd overleed aan een te laat herkende doorgebroken blindedarm.
Tietsje kon goed leren en voor een stage en later ook werk ging ze al jong naar Noord-Holland. Hier leerde ze haar latere man Jan van Laere kennen, die als econoom bij het CBS werkzaam was. Ze gingen wonen in Heiloo. Tietsje klom op tot hoofd van de facilitaire dienst van een verpleeghuis in Zaandam. Toen haar man stierf in 2003 en toen zij later zelf ook haar werkzame leven in 2008 afsloot, keerde zij terug naar Fryslân, naar de Badweg 8 in Dokkum. Ze kwam hier vlak bij zus Wieke te wonen, die was opgenomen in de Waadwente vanwege haar ziekte van Parkinson. Elke dag bezocht ze haar trouw. In Dokkum voelde ze zich snel weer thuis en heeft ze nog hele goede jaren gehad, samen met haar zus Wieke en zwager Ljibbe Meijer, en haar lagere schoolvriendin Renske van der Velde-Bijland. Ook in de buurt voelde ze zich gezien en gewaardeerd. Tot op hoge leeftijd was ze actief en belangstellend en deed ze mee in het sociale leven. Ze zat op een klei-boetseergroep, deed aan gymnastiek, was graag in de tuin bezig en oefende haarzelf in de beginselen van tai chi. Haar overlijden op 79-jarige leeftijd kwam dan ook erg onverwacht.
Op vrijdag 3 november hebben we afscheid van haar genomen in het Uitvaartcentrum te Dokkum. We overdachten haar leven en stonden stil bij de woorden uit Lucas 10:38-42, waar Jezus een ontmoeting heeft met de 2 zusters Martha en Maria. Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, hebben we haar uit handen gegeven. ‘Loslitte yn ús libben, mar fêsthâlde yn ús hert’. Daarna heeft de begrafenis plaatsgevonden in Heiloo, waar haar lichaam naast dat van haar man in de aarde is gelegd. Dat ze mag rusten in vrede en leven bij God.

ds. Warner Veltman

 

In Memoriam Wieke Meinema-Vanger

Geboren : 15 mei 1932 Overleden : 29 oktober 2023
Wieke werd geboren in het dorpje Moddergat in de lente van het jaar 1932. Het gezin telde zes kinderen waarvan zij het derde kind was. Een vissersgezin, haar vader had een garnalenkotter de WL 6 en bij goed weer voer Wieke met hem mee. Mooie herinneringen die ze graag deelde met haar kinderen en kleinkinderen. Wieke was een blijmoedige vrouw en werkte tot haar huwelijk bij het gezin Oberman in Dokkum. Hier heeft ze een mooie tijd gehad. Op 13 december 1956 traden Wieke Vanger en Harm Meinema in het huwelijksbootje en het gezin werd gezegend met drie kinderen, Oane, Mieneke en Kees. Een lieve en zorgzame moeder vertelden de kinderen en spraken dankbaar over hun jeugd.
Het ondernemerschap was hun ouders niet vreemd, samen runden ze een aardappelhandel in Paesens. Op latere leeftijd is het echtpaar verhuisd naar Dokkum en woonden ze aan de Mearsloatswal en de Hansmastrjitte. In 2017 kwam Harm te overlijden en in november 2022 is Wieke verhuisd naar Dongeraheem. Hier had ze het naar de zin en genoot van de contacten met de familie en de verzorging. Wieke had een brede belangstelling en stond midden in het leven. Vol trots vertelden de kleinkinderen dat hun beppe bekend was met Instagram en berichtjes verstuurde via Whatsapp. Puzzelen en lezen was haar hobby, maar ook films kijken via Netflix was haar niet onbekend. Ze hield van de mooie dingen in het leven en ontbrak niet op een verjaardagsfeest. Enkele dagen voor haar overlijden werd Wieke opgenomen in het MCL. Op zondag 29 oktober heeft haar Heer en Herder haar thuisgehaald en opgenomen in zijn Hemels Koninkrijk. Donderdag 2 november hebben we afscheid van haar genomen in een dankdienst voor haar leven in It Anker te Moddergat. Het schilderij met daarop de kwelderlanden bij Moddergat was haar dierbaar en hebben we meegedragen op haar rouwkaart en de liturgie. We hebben gelezen en gezongen van Psalm 23, De Heer is mijn Herder. Dat de woorden van deze psalm de familie tot troost mag zijn.

Johanna Schaap


In Memoriam Sjoerdje Groen-van der Meulen
Op woensdag 1 november is in verpleeghuis De Waadwente heengegaan zr. Sjoerdje Groen-van der Meulen, op de leeftijd van 86 jaar. Geboren in 1937 te Niawier, groeide ze op, samen met zes zussen, als vierde in de rij. Thuis moest iedereen meehelpen zowel in de huishouding als op het land en daarnaast waren er in haar tienerjaren diverse werkhuizen. Het was zwaar en hard werken en zo werd er met elkaar de kost verdiend. ’s Avonds was er ontspanning, speelde heit op de mondharmonica en werd er met elkaar gezongen. In Wetsens op de ijsbaan ontmoette ze de sportieve Foppe Jan Groen. Op 7 februari 1962 volgde een huwelijk en ze gingen wonen aan de Strobosserweg 17 in Dokkum. Een jaar later, in de strenge winter van 1963, werd dochter Jannie geboren, en in 1969 zoon Jan. Zuster Groen was een lieve, zorgzame vrouw, mem en skoanmem, en ondanks ziekte, zorg en ingrijpende operaties die ze heeft moeten ondergaan, klaagde ze nooit. Ze stelde haar vertrouwen op de Heer, wist zich gesteund en gesterkt door Hem en betrokken, dierbare naasten. In 2002 overleed haar geliefde Foppe na een periode van ziekte en zorg. Begin dit jaar werd ze opgenomen in het Zorgpension en vervolgens De Waadwente, nadat ze thuis ten val was gekomen. In oktober bleek dat ze niet meer zelfstandig kon blijven wonen en kwam er toch nog onverwacht een einde aan haar aardse bestaan. In de afscheidsdienst, gehouden op 8 november in het Uitvaartcentrum te Dokkum, hebben we stilgestaan bij Psalm 121, en de trouwtekst uit Prediker 3:11a ‘Alles hat God moai makke op Syn tiid.’ Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats in Wetsens. Wij wensen en bidden Jannie, Jan en Maggie, troost en kracht toe voor de komende tijd nu ze zonder hun leave (skoan)mem verder moeten.

Pastor Grietje Jelsma-de Jong


In Memoriam Jantje Terpstra-Sikkema
Na een periode van steeds verder afnemende gezondheid is op zaterdag 4 november in woonzorgcentrum Dongeraheem heengegaan Jantje Terpstra-Sikkema, op de leeftijd van 96 jaar. Zij werd geboren op 5 januari 1927 te Bollingwier, nabij Oosternijkerk, en groeide op in een gezin van vijf kinderen op een gemengd boerenbedrijf. Tijd om te spelen of op stap te gaan met leeftijdsgenoten was er niet, ze moest thuis meehelpen in de huishouding en op het bouwland. Dit is mede bepalend geweest voor haar verdere leven. In 1951 trouwde ze met Douwe Terpstra uit Holwerd en ze gingen wonen in Dokkum, eerst Op ‘e Fetze en vervolgens in de Helderstraat. Hier werden hun dochters Gryt en Sietske geboren. Naast de zorg voor het gezin en de huishouding waren er de schoonmaakwerkzaamheden bij de NOF busmaatschappij, in de Sionsberg op de kraamafdeling en bij particulieren. Het plotseling overlijden van haar man en met name van haar 19-jarige kleindochter, bij haar thuis, heeft grote impact op haar en de familie gehad. Toch hervond ze haar veerkracht om weer verder te gaan. Ze bleef actief, genoot van de vakanties samen met haar kinderen en kleinkinderen en maakte zelfs een reis naar Israël. Vanwege afnemende gezondheid kwam ze in 2014 naar Dongeraheem waar goede en minder goede dagen elkaar afwisselden. Jantje Terpstra was een lieve, zorgzame mem, beppe en âlde beppe, en ze hield van kleur en fleur. We hebben afscheid van haar genomen op donderdag 9 januari in dorpshuis ‘De Terp’ te Oosternijkerk. Hier hebben we haar leven herdacht, stilgestaan bij Psalm 139, en deelden haar dochters en twee kleinkinderen dierbare herinneringen. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats aldaar. Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie troost en kracht toe voor de komende tijd.

Pastor Grietje Jelsma-de Jong

 

Verjaardagen en jubilea

Verjaardagen 80 jaar en ouder

(Namen worden alleen vermeld als daarvoor toestemming is.)
28 nov. mw. E. Vlasma-Soepboer, Papiermûne 1, 9102 EN
28 nov. dhr. D. Sijtsma, Dongeradyk 47-2, 9101 GB
30 nov. dhr. J. Krol, Birdaarderstraatweg 27-5, 9101 CW
1 dec. dhr. A. de Boer, Mûnedyk 22, 9101 BR
3 dec. dhr. A. Korte, Iepenlaan 40, 9103 RL
3 dec. mw. T. Zeilinga-Braaksma, Op de Keppels 37, 9101 DG
4 dec. dhr. F. Bakker, Harddraversdijk 17, 9101 XA
5 dec. dhr. K.H. Dokter, Rondweg-Noord 54-C-08
6 dec. mw. IJ.L. de Groot-Woudstra, Kobbe 30, 9101 ZL
7 dec. mw. T.J. de Boer-Haarsma, Mearsloatswal 161, 9101 DT
7 dec. mw. J. Fokkema-Beima, Dongeradyk 67-K017, 9101 GC
10 dec. mw. H. van der Meulen-de Vries, de Sinne, Dongeradyk 57-2, 9101 GB
11 dec. dhr. H. Bouwkamp, Weegbree 8, 9103 SM
11 dec. mw. J. Kerkstra-Wierenga, Lyceumweg 19, 9101 VC
Van harte gefeliciteerd en vanuit onze gemeente wensen wij u een gezond levensjaar toe.

Huwelijksjubilea

29 nov. zijn 60 jaar getrouwd, dhr. K. en mw. G.A. Buwalda-Jepma, Mearsloatswal 29, 9101 DP
30 nov. zijn 50 jaar getrouwd, dhr. P. en mw. K. Sijtsma-Jeeninga, Hantumerwei 61, 9121 CA Aalsum
30 nov. zijn 50 jaar getrouwd, dhr. J. .en mw. S. Schroor-Weidenaar, Birdaarderstraatweg 123-4, 9101 CZ
7 dec. zijn 45 jaar getrouwd, dhr. O. en mw. A. Haakma-van Hijum, Houtkolk 108, 9101 BH
9 dec. zijn 65 jaar getrouwd, dhr. E. en J. Zwart-Jansma, De Sinne, Dongeradyk 47-1, 9101 GB
Vanuit de gemeente onze hartelijke felicitaties en wij wensen u allen een fijne dag toe

Afke Oosterhuis-Ferwerda


Verhuisd

Mevrouw P. Hoeksma-Hofman is verhuisd van de Kalmusstraat 36 naar de Waadwente, Birdaarderstraatweg 68 - afdeling Tjalk kamer 8, 9101 DA Dokkum.
 

terug