zondag 7 april 2024

Kerkdienst vanuit de Grote- of Sint Martinus kerk - ook te volgen via kerkomroep

Datum: 
 zondag 7 april 2024
Tijdstip: 
 09:30
Locatie: 
 De Grote Kerk

Liturgie 7 april 2024. Grote Kerk Dokkum.
Voorganger: Ds. Hans Oosterhoff
Organist: Anne de Bruijn

Beloken Pasen. Ook wel: Zondag ‘Als pasgeboren kinderen’
 

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Aanvangslied: Psalm 81: 1, 2, 3, 4 en 5 
 • Bemoediging en Groet
 • Gebed om ontferming
 • Gloria-lied: 643: 1, 2, 6 en 7
 
 • Kinderen
 
 • Gebed van de zondag 
 
 • Eerste lezing: I Johannes 5: 1 – 6
 • Zingen: Lied 659
 • Evangelielezing: Johannes 20: 19 – 31
 • Zingen: Lied 620: 1 en 7 t/m 10
 
 • Preek
 • Zingen: Lied 633
 
 • Gebeden
 • Mededelingen
 • Slotlied: 642: 1, 2, 3, 7 en 8
 • Zegen
 • Orgelspel

terug