zondag 7 april 2024

Kerkdienst vanuit De Herberg ook te beluisteren via kerkomroep

Datum: 
 zondag 7 april 2024
Tijdstip: 
 09:30
Locatie: 
 De Herberg

    Welkom
Intocht: zingen Ps. 75: 1, 7
            Onze hulp en groet
            Kyriëgebed
Zingen: lied 103a: 1, 2 als glorialied
    Gebed  
    Woord voor de kinderen
            Lezen: Joh. 20: 19-31
Zingen Gez. 643: 1, 3, 5, 9
            Verkondiging
Zingen Gez. 642: 4, 5
    Gebeden
    Inzameling?
Zingen Gez. 642: 7, 8
            Zegen, gevolgd door gezongen Amen

terug